ALLE VIRKSOMHEDER BØR HAVE EN NEDSKEVET STRATEGI. HER PÅ SIDEN KAN DU DOWNLOADE ET FORSLAG TIL STRATEGIPROCES. SÅ ER DU BÅDE HURTIGT I GANG OG I MÅL.

STRATEGIEN SIKRER AT BÅDE LEDELSEN OG MEDARBEJDERE HVER DAG KAN FOKUSERE PÅ DE RETTE ARBEJDSOPGAVER OG HURTIGT PRIORITERE, HVIS DER OPSTÅR SPØRGSMÅL EKKER MULIGHEDER.

Sådan kommer du godt i gang – og i mål med en ny strategi

  1. Sæt et team sammen af kollegaer, som har viden omkring forretningen eller markedet, du ikke selv har. Det kan fx være medarbejdere med kunde-, produkt- eller juridisk viden.
  2. Sørg for, at der er udpeget en person, der kan stå for faciliteringen af processen. Ellers ryger strategiarbejdet hurtigt ud i sandet på grund af fokus på daglig drift.
  3. Find en model der kan hjælpe jer med at arbejde ud fra en velstruktureret proces. Så ender det ikke i endeløse møder. Her er en simpel model for strategiudvikling og implementering, du kan bruge: DOWNLOAD HER

  4. Husk, når først strategien ligger klar, så er du kun 20% færdig. De 80% består i at eksekvere ordentligt på strategien.

Hvad indeholder en god strategi?

Virksomhedsstrategien (business strategien) bør som minimum:

  1. Være dokumenteret (fx nedskrevet eller visualiseret i modsætning til ”i hovedet på ledelsen”).
  2. Indeholde en klar beskrivelse af, hvor virksomheden vil være (visionen) inden for en nærmere bestemt årrække (nogle brancher går udviklingen stærkt og usikkerheden er stor, hvorfor strategien måske er 1-2 år, mens det for andre er muligt at se 3-5 år frem i tiden).
  3. Indeholde klart definerede og målbare mål (fx SMART-goals). De skal sikre, at i løbende kan evaluere på, om I er på rette vej ift. at nå det overordnede mål.
  4. Beskrive hvilke indsatsområder der sikrer, at virksomheden når sin vision. Oftest består en strategi af 3-5 overordnede indsatsområder, som man på tværs af virksomheden er enige om, er afgørende for at nå sine mål.

Har du ikke selv tid og kompetencer til at facilitere strategiudviklingen, så kan du se et priseksempel på, hvad det koster at få hjælp til at komme hurtigt i mål. Jo hurtigere du få tilpasset strategien, desto hurtigere kan du fokusere på at rette fokus mod succes.