FÅ HJÆLP TIL DATADREVET MARKETING

MARKETING ER SOM EN LABYRINT.
RISIKOEN FOR AT FARE VILD ER STOR.
DU KAN OGSÅ VÆLGE AT TAGE DEN LIGE VEJ.

FÅ HJÆLP TIL
DATADREVET
MARKETING

HVORFOR BØR DU OVERVEJE AT udnytte datadrevet marketing?

Jeg møder flere og flere virksomhedsejere og direktører, der oplever, at det er blevet sværere ved at få succes med deres marketinginvesteringer. Dels er der kommet langt flere marketingkanaler, hvilket har gjort det sværere at fokusere og prioritere. Dels er kundernes beslutningsproces blevet mere uforudsigelig. Datadrevet marketing giver dig indsigt i effekt og sammenhænge, så du kan skabe bedre forretning og mere værdi for dine kunder.

Hvad er datadrevet marketing, og hvordan øger det din konkurrenceevne?

Datadrevet marketing dækker over rigtig mange ting. Fælles for dem alle er, at det handler om at bruge data om kundernes præferencer og adfærd til at skabe mere værdi for både din forretning og dine kunder.

Har du store mængder data om kundernes adfærd fra mange forskellige kilder, så kan du udnytte avancerede og automatisere teknologier som kunstig intelligens eller AI (artificial intelligens) til at forudsige kundernes adfærd og præferencer.

Er du en mindre B2B-virksomhed, der måske har et par hundrede store kunder, så er datadrevet marketing baseret på kunstig intelligens eller AI ikke relevant. Men data er stadig vigtige for din evne til at forblive konkurrencedygtig. De kan nemlig give dig indsigt i, hvordan du kan udnytte dine begrænsede ressourcer bedst muligt og samtidig tilbyde kunderne bedre, billigere, sjovere, mere unikke produkter, services, reklamer etc. Den indsigt opnås bl.a. ved at arbejde med såkaldte marketing dashboards.

Hvordan kommer du i gang med at udnytte datadrevet marketing?

Det har aldrig været nemmere at få adgang til data, hvis vi gerne vil have det. Udfordringen ligger altså ikke i at skaffe data, men at undgå, at vi drukner i ligegyldig data.

Hvis du skal i gang med datadrevet marketing, bør du derfor starte med:

  1. Kortlægge hvilke data du allerede har
  2. Opstille hypoteser om, hvad du gerne vil undersøge. Ofte opstår ideer allerede, så snart du går i gang med at kortlægge data.
  3. Identificere hvilke data du ikke har, men har brug for

Få hjælp til at komme i gang med at udnytte data som et forretningskritisk redskab til at skabe øget omsætning og indtjening. Se eksempler på simpel brug af datadrevet marketing, og priser på hvad det koster at få professionel hjælp nedenfor.

I dag kan der måles på stort set al marketing. Men det betyder ikke, at alt er relevant at måle på.

Den menneskelige hjerne har rigtig svært ved at afkode mange tal. Så de resultater, du skaber med din marketing, er svære at forstå for både dig selv og andre. Derfor er den mest konkrete og operationaliserbare måde at komme i gang på, ved at opbygge et marketing dashboard.

Marketing dashboard kan være strategiske, dvs. målrettet fx ledelsen eller resten af organisationen. Her er der fokus på at se sammenhæng mellem forskellige aktiviteter og opnåelse af strategiske mål.

Eller de kan være operationelle, dvs. målrettet de medarbejdere der til daglig arbejder med kommunikation, marketing og salg, og som har brug for at prioritere og tilpasse aktiviteter efter, hvad der virker bedst. Det kan fx være, hvilke aktiviteter, der skaber størst synlighed, kundeengagement eller flest varme leads.

Eksempel på strategisk dashboard målrettet ledelsen

Data er intet værd, før de bliver omsat til værdifuld viden

Eksempel på operationelt dashboard
til optimering af marketing og salgsperformance

Marketing dashboards - fordi data intet er værd, før de bliver omsat til værdifuld viden

Data er intet værd, før de bliver omsat til værdifuld viden.

EKSEMPEL

EKSEMPEL

Lad mig give dig et ultra simpelt eksempel, hvordan du kan arbejde med datadrevet marketing, uden at have en masse data til rådighed fra starten.

Eksemplet stammer fra min tid som marketingansvarlig i en virksomhed, der solgte online annoncering på årsbasis. Som ansvarlig for marketingafdelingen, skulle jeg og mine medarbejdere bl.a. sørge for at understøtte sælgerne.

Vi havde på daværende tidspunkt ikke ret mange data om vores kunder. Hvad vi havde masser af data om, var til gengæld registrering af, hvad vores kunders potentielle kunder klikkede på i de annoncer, som vi lavede for dem.

Da jeg var nyansat, satte jeg mig, som jeg plejer at gøre på nye arbejdspladser, på ”lyt”, når sælgerne ringede ud til kunderne. Det er nemlig min erfaring, at det ofte er den hurtigste måde at få unik indsigt omkring kunderne. Mens jeg lyttede, lavede jeg en lille statistik på, hvilke primære årsager der var til, at nogle kunder ikke ønskede at genkøbe.

Selv få data er ofte bedre end ingen data

Efter en dag på lyt, var der især to argumenter, der gik igen: 1. Vi forstyrrede kunderne, mens de var i gang med deres arbejde som håndværker, frisør, teknisk rådgivning etc., og 2. de kunne ofte ikke huske, at de havde købt online annoncer for et år siden.

I stedet for at køre en stor kampagne til alle kunder eller lave en general salgsbrochure, så lavede vi derfor i stedet en e-mail med en reminder om, at deres annonce snart udløb samt link til deres “klik-rapport”. “Klik-rapporten gav dem indsigt i, hvordan og hvornår deres kunder klikkede på annoncen for at få kontakt til dem. Mailen blev automatisk sendt ud til kunden 14 dage før, sælgeren ringede dem op.

Værdien af at arbejde med datadrevet marketing

Resultater var, at dialogen med kunden pludselig blev helt anderledes positiv. For det første var kunden klar over, at sælgeren ville ringe snart. Kunden havde også haft lejlighed til at se effekten af sin annonce, og kunne derfor også hurtigt tage stilling til, om han/hun ville genkøbe, selvom han blev forstyrret i sit arbejde.

I konkrete tal betød det, at 20% flere kunder valgte at genkøbe, og at den gennemsnitlige omsætning pr. kunde steg med 15%. I alt en øget indtjening på bundlinjen på 26% – samt både gladere sælgere og kunder.

Det er lige præcis det, datadrevet marketing kan – det øger både omsætningen og indtjeningen.

Malene har hjulpet os med at få styr på vores marketingdata og få dem struktureret, så vi nu har et rigtig godt overblik over, hvilke resultater vores marketingindsatser skaber.

Ved at analysere data og få dem ind i en overskuelig template, kan vi nu løbende nemt samle og aflæse resultaterne i et samlet dashboard. Det sætter os i stand til at forstå, hvilke ting vi skal fortsætte med, hvad der skal ses på, og hvor vi kan skærpe.

Malene er utrolig skarp til at få tal på marketing, så både effekten af og sammenhænge mellem de enkelte marketingaktiviteter bliver synliggjort. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med hende. Hun har mine varmeste anbefalinger.

Sille Ørnberg, tidligere Head of Marketing, XOLTA

Malene er utrolig skarp til at få tal på marketing, så både effekten af og sammenhænge mellem de enkelte marketingaktiviteter bliver synliggjort.

Malene har hjulpet os med at få styr på vores marketingdata og få dem struktureret, så vi nu nemt kan aflæse resultaterne i et samlet dashboard. Det sætter os i stand til at forstå, hvilke ting vi skal fortsætte med, hvad der skal ses på og hvor vi kan skærpe.

Sille Ørnberg, tidligere Head of Marketing, XOLTA

PRISEKSEMPEL

PRISEKSEMPEL

FÅ HURTIGT STRUKTUR OG MÅLRETNING PÅ DIN KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGINDSATS VED HJÆLP AF DATADREVET MARKETING.

OG KLÆD SAMTIDIG DINE MEDARBEJDERE PÅ TIL SELV AT KUNNE FORTSÆTTE EN EFFEKTIV MARKETINGINDSATS FREMOVER.

DU HAR SIKKERT ALLEREDE EN MASSE DATA LIGGENDE I FORSKELLIGE SYSTEMER OG HOS FORSKELLIGE LEVERANDØRER. FÅ HJÆLP TIL AT SAMLE DATA OG LAVE JERES FØRSTE MARKETING DASHBOARD, HVOR DATA OMSÆTTES TIL UNIK VIDEN.

Book et uforpligtende møde for at finde ud af, om hvordan I kan komme hurtigt og nemt i gang. Du kan ringe på 93 950 955 eller skrive til mig her

PRISEKSEMPEL:

Udvikling af jeres første strategiske og operationelle marketing dashboard:

  • Workshop: Sammen identificerer vi hvilke data der findes, og hvilke data der er behov for at skaffe, for at kunne udnytte datadrevet marketing som en konkurrenceparameter.
  • Jeg opsætter den første version af marketing dashboard baseret på indsamling og behandling af eksisterende marketingaktiviteter og data.
  • På baggrund af første generation marketing dashboard udviklet nyt dashboard med automatisk integration og indhentning af data. Det kan være data fra diverse digitale marketingplatform, ERP eller økonomisystemer, CRM-systemer mv.
  • Uddannelse i brug og vedligehold af marketing dashboard.

PRIS: 50.000 kr. ekskl. moms

Få inspiration, tips & tricks, invitationer til events og meget andet på e-mail.

Tilmeld dig min mailliste her:

E-mail*:

Fornavn*:

Efternavn*:

Få inspiration, tips & tricks, invitationer til events og meget andet på e-mail.

Tilmeld dig min mailliste her:

E-mail*:

Fornavn*:

Efternavn*:

Få inspiration, tips & tricks, invitationer til events og meget andet på e-mail.

Tilmeld dig min mailliste her:

E-mail*:

Fornavn*:

Efternavn*: