Hjælp til udfordrede virksomheder – bliv konkurrencedygtig i 2021

Hvert år udarbejdes det såkaldte SMVbarometer, som tager temperaturen på danske virksomheder op til 250 ansatte. Og forventningerne til 2021 viser, at virksomhederne står over for store udfordringer i 2021. Er du en af dem, så er der hjælp at hente i denne artikel.

Seneste SMVbarometer stiller bl.a. spørgsmål til små og mellemstore virksomheders (SMV) forventninger til 2021. Og undersøgelsen viser, at SMV’s forventninger i høj grad bærer præg af corona-situationen. Rigtig mange SMV føler sig pressede og har brug for hjælp i 2021. Således forventer kun godt 10% en positiv udvikling i omsætningen, mens knap 40% forventer en negativ udvikling.

Ud over politiske restriktioner er især ”faldende efterspørgsel” blandt de største udfordringer. Derudover forventer især engrossalg, landbrug og produktionsvirksomheder at blive ramt af ”faldende eksport”. Endelig er ”manglende likviditet” en udfordring for virksomheder i de fleste brancher (se nedenstående graf).

Hvilke udfordringer afledt af Coronakrisen ser du som de to største i forbindelse med din virksomheds fremtidige drift? (hver virksomhed har angivet to svar).
Kilde: SMVbarometret.dk.

I en situation som denne, er der behov for at effektivisere. Der er nemlig behov for at frigive likviditet og resurser til at nytænke, så virksomhedens konkurrenceevne øges. Spørgsmålet er bare hvordan?

Øget konkurrenceevne i 2021

De fleste eksperter er enige om, at bedre udnyttelse af digitale teknologier er eneste vej frem, hvis danske SMV skal øge deres konkurrenceevne. Alligevel har danske virksomheder de seneste par år tabt terræn netop på digitaliseringsområdet. Generelt er det alle nordiske lande, der sakker bagud. Men danske virksomheder er faktisk blandt dem, hvor udviklingen er gået mest i stå. Konsekvensen er faldende konkurrenceevne for danske virksomheder.

Kilde: Kilde: Erhvervsministeriet, 2018. Data er baseret på undersøgelse gennemført af BCG, 2017.

Årsagen til, at udviklingen er gået i stå, er egentlig ret enkel. Digitalisering koster tid og kræver nye kompetencer – både i ledelsen og blandt medarbejderne. Over 95% af alle danske virksomheder betegnes som SMV (altså op til 250 ansatte). Og resurser (fx tid og penge) til kompetenceudvikling og implementering af nye processer eller teknologier er en mangelvare i SMV. Når der er rigeligt at se til med den daglige drift og administration, kan det være svært også at prioritere tid til udvikling og innovation.

Løsning på manglende tid, resurser og økonomisk overblik

Det er lige præcis den udfordring, som house2succeed, sammen med revisionsfirmaet Christensen Kjærulff, ønsker at hjælpe med at løse. Det er nemlig muligt for langt de fleste virksomheder at frigøre tid og resurser med helt simple digitale løsninger. Det gælder uanset om du er håndværker, mekaniker, restauratør, dyrlæge, konsulent eller noget helt andet. Potentialet afhænger naturligvis af, hvilken branche du er i, som det fremgår at nedenstående graf.

Kilde: Erhvervsministeriet, 2018 på baggrund af data fra McKinsey, 2017. Procenterne er defineret på baggrund af, hvor stor en andel af arbejdsprocesser der kan automatiseret ved hjælp af eksisterende teknologi i 2017. Det må forventes at endnu flere processer vil kunne automatiseres i dag ved hjælp af fx RPA-teknologi.

McKinseys undersøgelse viser dog også, at alle brancher som minimum kan automatisere 30% af deres arbejdsprocesser. Uanset hvilken branche du arbejder i, kan din virksomhed altså få stor gavn af løsninger, der frigiver resurser. Primært fordi virksomheder undgår manuelle opgaver, som fx bogføring, fakturering, og tidsregistrering.

Samtidig opnår ledelsen et langt bedre økonomisk overblik, fordi den hele tiden har et opdateret overblik over, hvor mange penge virksomheden tjener og bruger.

Opskriften på succes i 2021

Pointen er, at SMV kan opnå store tidsbesparende og økonomiske gevinster ved at udnytte digitale teknologier. Også selvom der til at starte med kun investeres i små digitale løsninger. Der frigives nemlig resurser (både tid og penge) til, at virksomheden på længere sigt kan investere i mere avancerede løsninger.

Det handler med andre ord om at komme i gang med nogle mindre projekter, hvor du kan opnå hurtige gevinster. Alt for mange virksomheder starter med at investere i komplicerede og tidskrævende projekter. Udfordringen er, at gevinsten ofte først kan ses om et halvt til et helt år. Det kan være svært for SMV at vente på.

Søg om økonomisk støtte fra Erhvervsministeriet

Netop fordi mange danske SMV sakker bagud med digitalisering og dermed mister konkurrenceevne, så har Erhvervsministeriet oprettet en økonomisk støtteordning. Alle danske virksomheder med mellem 2-249 ansatte kan ansøge om op til 250.000 kr. i støtte til investering i digitalisering.

smvdigital.dk kan du læse mere om ordningen, og se hvornår den næste ansøgningsrunde åbner.

VIGTIGT! Pengepuljerne fordeles et par gange om året, men det er først-til-mølle, og puljerne er som regel tømt på mindre end en time. Derfor er det vigtigt, at du har lavet din ansøgning klar, inden der åbnes for ansøgninger. I ansøgningen skal du bl.a. redegøre for, hvor og hvordan du ønsker at udnytte de digitale teknologier. Du er velkommen til at tage fat i mig, hvis du gerne vil have hjælp til at udarbejde en ansøgning. Kontakt mig telefon 93 950 955 eller skriv til mig her.

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *