Hvad er digitale teknologier egentlig?

Digitalisering og digitale teknologier har været højt på agendaen i de sidste 20 år. Alligevel er det nok et af de mest benyttede buzzwords stadigvæk.

Når jeg kalder det et buzzword, er det på ingen måde, fordi digitalisering er irrelevant. Undersøgelser fra bl.a. Danmarks Statistik har fx vist, at omsætningsstigningen er 7 gange højere hos ”højt digitaliserede” virksomheder end “lavt digitaliserede” virksomheder” (kilde).

Det store spørgsmål er, hvornår man er “højt digitaliseret”, og hvornår man opfattes som “lavt digitaliseret”. Og hvad der skal til for at opnå en omsætningsstigning?

Udfordringen er, at definitionen rykker sig konstant i takt med den teknologiske udvikling og ikke mindst kundernes adfærd. Så hvad der er et “højt” niveau i dag er måske “lavt niveau” om et år.

Derudover afhænger opfattelsen af, hvad digitalisering er, og hvad der er et “højt niveau”, af vores individuelle digitaliseringsgrad i virksomheden og i markedet. I nogle brancher er det måske en general opfattelse at internettet og online selvbetjening er digitalisering, mens det i andre er robotter og 3D print, og atter andre tænker kunstig intelligens. Det eneste, der ikke kan diskuteres er, at alle digitale teknologier er opbygget ved hjælp af 0- og 1-taller.

Flyt fokus:

Fra hvad digitale teknologier er og over til hvad de kan gøre for os

Det er med digitale teknologier, som med alt muligt andet. Det er ligegyldigt, hvad vi kalder det, det afgørende er, hvilket problem de løser!

Typisk kan digitale teknologier bidrage til at:

  1. Effektivisere fx produktion og processer som salg, marketing, bogholderi
  2. Innovere produkter og services til kunderne fordel, fx gøre dem sjove, bedre, nemmere, billigere, hurtigere etc.

Nye virksomheder er ofte født digitale (fx Dinero, Netflix, Uber etc.), mens eksisterende virksomheder ofte skal gennemgå en digital omstilling. Det er ikke noget, der er nemt. Ofte er det en udvikling, hvor I som virksomhed step-by-step først udnytter mere simple teknologier til at effektivisere. Dermed frigives resurser og oparbejdes digitale kompetencer til at tilegne mere avancerede digitale teknologier.

Digital parathed og digitaliseringsgrad

Digital parathed og digitaliseringsgrad er en indikator for, hvor digital parat en virksomhed er. Jo nyere og mere avancerede teknologier, du benytter i din virksomhed, desto højere digitaliseringsgrad har I, og desto nemmere har I ved at følge med udviklingen…. og konkurrenterne.

Ifølge dst.dk befinder mere end 80% af danske virksomheder sig i fase 1-3. Her er det primært de mere traditionelle teknologier, der bliver brugt, og primært med det formål af effektivisere og omkostningsminimere. Disse former for teknologi kræver ingen specialister ansat, og kan klares med efteruddannelse af ledelse og medarbejdere.

Jo nyere teknologier der benyttes, desto større værdiforøgelse har investeringerne for kunderne, og desto mere konkurrencedygtig bliver du ift. konkurrenterne, fordi denne type digitale teknologier ofte kræver helt nye medarbejderkompetencer.

Drevet af effektivisering og reduktion af omkostninger

Fase 1: Digitalisering af interne administrations-processer

Fase 2: Digitale og automatiserede kerneprocesser

Fase 3: Digitalisering af marketing, salg og anden kunderelation

Drevet af værdiskabelse og differentiering

Fase 4: Digitale innovationsprocesser

Fase 5: Digitale forretningsmodeller

Fase 6: Måske 100% individualiserede produkter eller services

Få lavet en potentialeafklaring

Udfordringen for mange virksomheder er, at de har begrænset tid og penge til at investere i digital udvikling. Når resurser er begrænsede, er det afgørende, at der både investeres i de rigtige digitale løsninger, og at der kan høstes gevinster på den korte bane.

En såkaldt potentialeafklaring kan hjælpe jer med at investere i de rigtige digitale teknologier. Ud over at identificere de største potentialer ifm. digitalisering på kort sigt, er potentialeafklaringen også med til at identificere fremtidige potentialer og dermed fastsætte en digital strategi, der er eksekverbar.

Læs mere om potentialeafklaring her.